Nota prawna

Myśl globalnie, działaj lokalnie i z łatwością skaluj swój biznes na nowe rynki.

Niezależnie od praw i obowiązków umownie przyjętych przez każdego klienta, użytkownik serwisu zobowiązuje się do korzystania ze strony zgodnie z prawem, nie używając jej do celów innych niż te, do których została przeznaczona, oraz unikając wszelkich działań, które mogłyby uniemożliwić jej normalne użytkowanie. W żadnym wypadku strona nie może być wykorzystywana ze szkodą dla praw i interesów osób trzecich lub DATALYSE GROUP LTD, ani do prowadzenia nielegalnej działalności lub działalności sprzecznej z zasadami rynku lub przepisami społeczno-gospodarczymi. DATALYSE GROUP LTD zastrzega sobie prawo do wycofania lub zawieszenia usług dla tych użytkowników, którzy nie przestrzegają którejkolwiek z podanych tu zasad korzystania z serwisu lub innych, które można by uznać za podobne. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że DATALYSE GROUP LTD nie ponosi odpowiedzialności za treści lub informacje osób trzecich, które mogą pojawić się na jej stronie internetowej, ani za ewentualne przerwy w świadczeniu oferowanych usług spowodowane przyczynami technicznymi lub działaniem siły wyższej. DATALYSE GROUP LTD nie może zagwarantować prywatności i bezpieczeństwa podczas korzystania z witryny, ani uniknąć sytuacji, w której nieupoważnione osoby trzecie poznałyby charakterystykę i/lub okoliczności korzystania z witryny przez użytkowników. DATALYSE GROUP LTD nie może kontrolować ani zagwarantować braku wirusów komputerowych lub innych niepożądanych elementów, które za pośrednictwem strony mogą powodować zmiany lub nieprawidłowe działanie systemów sprzętowych lub oprogramowania użytkowników, co wyklucza jakąkolwiek odpowiedzialność za szkody, które mogą być spowodowane z tego powodu. Witryna może używać plików cookie, gdy użytkownik przegląda strony internetowe, a system może rozpoznawać przeglądarki używane do uzyskania dostępu do witryny po ich zarejestrowaniu. W każdym przypadku użytkownik będzie miał możliwość zablokowania instalacji plików cookie na swoim twardym dysku. W przypadku, gdy Użytkownik jest Klientem jednej lub kilku Usług świadczonych przez DATALYSE GROUP LTD, Użytkownik upoważnia DATALYSE GROUP LTD do zamieszczenia na stronie internetowej informacji, że Użytkownik jest Klientem Usług świadczonych przez DATALYSE GROUP LTD oraz do opublikowania na stronie internetowej wyników i informacji uzyskanych w stosunku do Użytkownika za pośrednictwem Usług świadczonych przez DATALYSE GROUP LTD. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących korzystania ze strony, prosimy o wysłanie wiadomości e-mail na adres: [email protected] Zgodnie z postanowieniami artykułu 10 Ustawy 34/2002 z 11 lipca o usługach społeczeństwa informacyjnego i handlu elektronicznym, wszystkie niezbędne informacje na temat administratora strony zostały wyszczególnione poniżej: - Nazwa firmy: Datalyse Group Ltd ("Datalyse") - Siedziba: Office 5, Portland House 3rd Floor, West, 113-116 Bute St, Cardiff CF10 5EQ, Wielka Brytania - Wielka Brytania Numer spółki 11460587 - Adres e-mail: [email protected]

Czy jesteś gotowy?

Utwórz swoje konto Datalyse teraz
Dziękuję! Twoje zgłoszenie zostało odebrane!
Ups! Coś poszło nie tak podczas wysyłania formularza.
Zacznij w 3 prostych krokach
Bez trwałości
;